SOLID GEAR LAGOON

Gud skiljer ljuset från mörkret, och Gud kallar ljuset för "dag" och mörkret för "natt". Gud delar upp vattnet på jorden i två delar, och ett valv som
Gud kallar för "himmel" skiljer dessa åt. Gud skapar det torra landet, och på det torra landet skapar Gud all växtlighet. Gud skiljer ljuset från mörkret, och Gud kallar ljuset
för "dag" och mörkret för "natt". Gud delar upp vattnet på jorden i två delar, och ett valv som
Gud kallar för "himmel" skiljer dessa åt. Gud skapar det torra landet, och på det torra landet skapar Gud all växtlighet.

Content box till lista

We are using Cookies to give you a superior user experience. If you want to find out more about cookies and how we use them, please go to our cookie page. Further browsing of this site indicates that you accept our cookie policy.